1. Username: admin1 Password: adminpass
  Username: user1 Password: userpass
  Username: user2 Password: userpass
  Dismiss Notice

Add-On Information

Discussion in 'forum2' started by user1, May 31, 2022.

Toxicity:
 1. user1

  user1 Member

  Tiện ích bổ sung cho phép người dùng nhanh chóng đăng một chủ đề trong bất kỳ diễn đàn nào. Giao diện và chức năng được lấy cảm hứng từ Thread Prompt có sẵn trong các phiên bản XenForo 2.x.

  Bạn có thể tìm thấy hầu hết các tính năng từ XenForo 2.x có sẵn trong tiện ích bổ sung này, chẳng hạn như:

  1. Trang Bảng điều khiển quản trị để tạo lời nhắc chủ đề và gán chúng cho các diễn đàn khác nhau.
  2. Nhiều lời nhắc có thể được tạo cho cùng một diễn đàn, trong trường hợp đó, một trong số chúng được hiển thị ngẫu nhiên trên mỗi lần tải trang.
  3. Chủ đề được đăng mà không cần tải lại trang và xuất hiện trong danh sách chủ đề ngay sau khi đăng.
  4. Trình chỉnh sửa Chủ đề nhanh chỉ được tải qua AJAX khi người dùng bắt đầu nhập vào trường chủ đề, vì vậy trình chỉnh sửa không làm chậm trang.
  5. Nút tùy chọn khác để chuyển đến trang Tạo Chủ đề đầy đủ với tất cả các tùy chọn có sẵn ở đó.
  6. Nút Hủy để đóng trình chỉnh sửa và hủy bài đăng.
  7. Hỗ trợ dự thảo với tính năng tự động lưu thông tin tin nhắn giữa các trang của cùng một diễn đàn.
  8. Hỗ trợ đăng bài của khách nếu quyền của nhóm người dùng cho phép khách đăng một chủ đề
  9. Hỗ trợ hệ thống Xác minh Con người nếu được bật.
  10. Hỗ trợ cho các diễn đàn với số lượng thẻ yêu cầu tối thiểu
   
Draft saved Draft deleted

Share This Page

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice